Muinaisusko, mytologia

Hyppää historian havinaan sekä Suomessa että ulkomailla. Suullisena perinnetietona aikansa elänyt muinainen tapa elää on tuotu luettavaan muotoon. Vanha kansa, ennen meitä, on tehnyt asioita tietyistä syistä tietyllä tavalla. On mielenkiintoista pyrkiä ymmärtämään kokonaisvaltaisesti heidän aikansa maailmankuvaa, joka mahdollisesti poikkeaa omasta monin tavoin.

Maailman erilaiset mytologiat pääsevät oikeuksiinsa näiden kirjailijoiden tuottaman kokonaisuuden pohjalta. Mytologioissa yhdistyvät viisaus ja perinne. Ikiaikaiset viisaudet lainalaisuuksineen ovat monesti totuudellisia tässäkin päivässä.