Okkultismi, Spiritismi, Henkimaailma

Kirjojen kansien väliin on aikojen saatossa talletettu paljonkin, mitä on haluttu jättää jälkipolville tiedoksi. Monet aiheet ovat olleet jopa kiisteltyjä, siksi niitä on salattu ja jopa järjestelmällisestikin tuhottu. 

Aihepiirin pariin lukija todennäköisimmin hakeutuu omien mielenkiinnon kohteiden ja aiemman tietotaitonsa pohjalta syventämään aiemmin oppimaansa.