Hoppa till innehåll

Land

Användarvillkor

E-handelstjänsten är tillgänglig tjugofyra (24) timmar per dag som standard. Tjänsteleverantören har dock rätt att tillfälligt ta E-handelstjänsten eller delar av den ur drift för underhåll, installation, modifiering, allmän ordning och säkerhet, överbelastning av systemet eller andra liknande skäl.

Tjänsteleverantören skall ha rätt att lägga till, ändra och ta bort delar av E-handelstjänsten samt att helt eller delvis avsluta driften av E-handelstjänsten.

Alla rättigheter, inklusive upphovsrätt, i E-handelstjänsten ägs av Tjänsteleverantören eller dess närstående bolag.

Kunden har inte rätt att spela in, offentligt visa, överföra, återutsända eller använda E-handelstjänsten eller någon del av det innehåll som erhålls av den eller genom den, förutom vad som är tillåtet enligt dessa Användarvillkor och upphovsrättslagen. Kunden får inte använda E-handelstjänsten i strid med Tjänsteleverantörens eller tredje mans upphovsrätt eller andra rättigheter. Kunden får distribuera erbjudanden avseende enskilda produkter eller tjänster i E-handelstjänsten på sociala medier eller via e-post som privatperson, men det är förbjudet att på annat sätt göra innehållet eller del av innehållet i E-handelstjänsten tillgängligt för allmänheten genom att sprida, visa eller offentligt förevisa det, eller lagra eller göra kopior av innehållet eller del av det utan föregående skriftligt medgivande från Tjänsteleverantören. Kunden har inte rätt att skapa ett annat verk eller en annan tjänst från E-handelstjänsten eller någon del därav.